BURFITT (cont.)
Samuel James b. 1838, d. 1895
Sarah b. 9 Nov 1796
Sarah Ann b. 1819
Sarah Ann b. 1856
Thomas b. 1773
Walter b. 12 Jan 1833
William b. 1740, d. c 1765
William b. c 1789
William b. 1808
William b. 1844
William b. 1868
BURFORD
William b. 1740, d. c 1765
BURGAIN
Isaac b. c 1814
Sarah b. 1844
BURGE
Charlotte Jane b. 16 Aug 1857
Eliza b. c 1827
Leah b. c 1741
William b. c 1827
BURGESS
Caroline b. 1831
Hannah b. c 1744
Joseph b. c 1744
Thomas b. 1777
William b. 1774
BURKITT
Mary b. c 1674
BURLESON
Sarah b. c 1774
BURLINGTON
Agnes Mary b. 30 Oct 1860
Francis Travers b. 1829
Jane b. 16 Nov 1830
John b. 1868
Mary b. 1709, d. 1745
Mary b. c 1800
Mary b. 25 May 1807
Mary Jane b. 23 Nov 1862
Sarah b. c 1774
Thomas b. 1804
Thomas b. 1866
BURLTON
Elizabeth b. c 1671
Francis Travers b. 1829
John b. c 1780
Mary b. 1709, d. 1745
Sarah b. 1729, d. 1787
Thomas b. 1804
William b. c 1679
BURNETT
Elizabeth b. c 1702, d. 1782
Elizabeth b. 1732
Henry b. c 1702, d. 1756
BURNS
Lucy b. 1830
BURPITT
Ann b. 1736, d. 1806
Clarence Hayward b. 1871
Daniel b. 1811
Edwin Clarence b. 4 Jan 1898
Ernest Bertram b. 1874
Isaiah b. 1842
Mary Ellen b. 1838, d. 1904
Melina Elizabeth b. 1842
Samuel James b. 1838, d. 1895
William b. 1740, d. c 1765
BURREE
Betty b. 1735, d. 1808
Daniel b. c 1730
Elizabeth b. c 1695
Elizabeth b. 1735, d. 1808
John b. c 1736
Rebecca b. c 1736
Thomas b. 1692, d. 1772
Thomas junr b. c 1732, d. 1764
William b. 1766
BURRELL
Anne b. c 1709, d. 1771
Mary Ann b. c 1822
Peter b. c 1679
BURRIDGE
Anthony b. c 1750
Mary b. c 1750
Sarah b. 1780, d. 1844
BURRILL
Mary Ann b. c 1822
BURRIS
Henry b. 1779, d. 1864
BURROUGHS
Anna b. c 1709
Henry b. 1779, d. 1864
John b. c 1749
Mary b. 1778, d. 1865
Mary b. 1814
Susanna b. c 1749
Susannah b. 1811, d. 1885
BURROWS
Susannah b. 1811, d. 1885
BURT
Cecilia b. 1773
Frances b. c 1763
Mary b. c 1735
Mary b. 1807
Mary Ann b. 1832
Mary E. b. 1837
Sarah b. c 1792
Thomas Canon b. 1804
William b. 1820
BURTON
Alfred b. 1840
Elizabeth b. c 1686
Emma b. 1849
George b. 23 Sep 1853
Sampson b. 1651
Sarah b. 1861
Walter b. Oct 1870
BUSH
Ann b. 1772, d. 1829
Ann b. 1832
Anna b. 1769, d. 1845
Betty b. c 1754
Charles b. c 1739
Comfort b. 1858
Eliza b. 1832
Eliza Jane b. 1837
George b. 1803
George b. 1805
Hannah b. c 1739
Hannah b. c 1739, d. 1786
Hannah b. 1769, d. 1845
Hannah b. 1806, d. 1865
Herbert John b. 1849
Jane b. c 1722
Jane b. 1808
Jane b. 1813, d. 1880
John b. c 1722
John b. c 1736, d. 1810
John b. 1762, d. 1841
John Bush b. 1812
Louis William b. 1883
Louisa b. 1827
Mary b. 1756
BUSH (cont.)
Mary b. 1776
Mathew b. 1855, d. Dec 1892
Phaniah b. 1808
Reuben b. 1810, d. 1863
Thomas b. c 1770
Thomas b. 1797
Thomas b. 1844
William b. 1777
William b. 1829, d. 1829
William Richard b. 1835
William Young b. 1752
BUTCHER
Eva b. 1868
John b. 1780
BUTLER
Ann b. 1733
Ann b. 1770
Betty b. 1727, d. 1773
Elizabeth b. c 1723
Elizabeth b. 1727, d. 1773
Elizabeth b. c 1767
Elizabeth b. 1781
Elizabeth b. 1817
Elizabeth Ann b. 1808
Ellen b. 1880
Frances b. c 1758, d. 1789
George b. c 1622
George b. c 1830
Hannah b. c 1783
Henry b. 1831
James b. 1746
Jane b. Jan 1786, d. 1874
John b. c 1696
John b. 1762, d. 1764
John b. 1764
Joseph b. 1732
Joseph b. 1760
Judith b. c 1622
Mary b. 1742
Mary b. c 1766
BUTLER (cont.)
Mary b. 1813
Mary b. 1819
Mary Ann b. 1788
Sarah b. c 1699
Thomas b. c 1783
William b. c 1712
William b. c 1720
William b. 1800
William b. 1815
BUTT
Abraham b. 1686
Ann b. 1726
Ann b. 1736
Ann b. 1781
Ann b. 1790
Ann b. 1839
Charles b. 3 Nov 1886
Christopher b. 1619
Christopher b. c 1660
Christopher b. 1699
Easter b. 1768
Edward b. c 1650
Edward b. 1687
Edward b. 1716
Edward b. 1739
Edward b. 1780, d. 12 Feb 1851
Eliza b. 1819
Eliza b. 1828
Elizabeth b. 1698
Elizabeth b. c 1706
Elizabeth b. c 1708
Elizabeth b. 1724, d. 1776
Elizabeth b. 1768
Elizabeth b. c 1783
Elizabeth b. 1816
BUTT (cont.)
Elizabeth b. 1827
Elizabeth b. 1837
Ellen Kate b. 1891
Emily Jane b. 1848
Emma b. 1786, d. 1847
Esther b. 1768
George b. 1736, d. 1759
George b. 1826
George b. 1837
Grace b. c 1704
Hannah b. c 1676
Hannah b. 1843
James b. 1814, d. bt 1848 - 1851
Jane b. 1831
Jane b. 1848
John b. c 1705
John b. 1737
John b. 1739
John b. 1756
John b. c 1780
John b. 1828
John b. 1859
Margaret b. 1650
Margaret b. c 1720
Margaret b. 1750, d. 1821
BUTT (cont.)
Mary b. 1658
Mary b. 1721, d. 1731
Mary b. c 1733
Mary b. 1733
Mary b. c 1743
Mary b. c 1752
Mary b. 1754
Mary b. 1782
Mary b. 1800
Mary Andrews b. 22 Mar 1811, d. 1871
Mary Ann b. 1837
Michael b. 1680
Michael b. 1705
Rachel b. 1833
Robert b. 1706
Robert b. 1815
Rosa b. 1858
Rose b. c 1657
Rose b. 1682
Rose b. 1723
Sabrina b. 1758
Samuel b. c 1695
Sarah b. 1721
Sarah b. 1736
Sarah b. 1759
BUTT (cont.)
Sarah b. 1767
Stephen b. 1704
Stephen b. 1738
Thomas b. c 1720
William b. c 1589
William b. 1735
BUTTERS
Fanny b. 1854, d. 1925
John b. 1852, d. 1910
Susan Ann b. 1857
William b. c 1855, d. c 1891
BUTTON
Ann b. c 1784
Ann b. 1788
Ann b. Jun 1840
Anna b. 1790
Betty b. 1762, d. 1800
Betty b. 1787
Dinah b. 1834
Eliza b. 1814, d. 1886
Elizabeth b. c 1715
Elizabeth b. 1762, d. 1800
Elizabeth b. 1787
Elizabeth Ann b. 1876
Err b. 1840, d. Jun 1892
Esther b. c 1773
Hannah b. 1790
Hannah b. 1817
Hester b. c 1773
James b. c 1712
James b. 1772
Jane b. c 1780
Jehu b. 1810
Jeremiah b. 1810
John b. c 1780
John b. 1810
Jonas b. 1832
BUTTON (cont.)
Love b. c 1757
Mary b. 1808
Mary b. 1827
Mary Ann b. 1837
Nancy b. 1788
Repentance b. c 1755
Ruth b. c 1742
Ruth b. c 1787
Samuel b. 1783
Samuel b. 1815
Shadrach b. 1744
Shadrach b. 1781
Sophia b. 1783
Steadman b. c 1753
Stephen b. c 1753
William b. c 1753
BYLES
Elizabeth b. c 1863
BYNOTT
Alice b. 1859
BYRON
Laura b. 1861
Sarah Ann Laura b. 1861
CABLE
Christopher b. c 1713
Penny b. 1743
CAESAR
Constance Mabel b. 1908
George Thomas b. Sep 1871
Mabel b. 1873
Ruth Georgina b. 1906
CAINES
Sarah b. 1771, d. 1850
CAINS
Edward b. 1744, d. 2 Apr 1784
CALDWELL
Ann b. 1898
CALEY
Ann b. 1817
Elizabeth Ann b. 1882
Herbert b. 1871
Louisa b. 1847
Rebecca b. c 1789
Rebecca b. 1845
Sarah Ann b. 1850
William b. c 1789
William b. 1819
CALLAGHAN
Eliza Mary b. 1833
CALLOE
Richard b. 1692, d. 1746
CALVERT
Edith Emily Pearson b. 26 Mar 1845
Robert b. 1853
CAMBERT
Grace b. c 1688
CAMP
Elizabeth b. c 1790
CANDY
Ann b. c 1778
CANE
Sarah Annie b. 1872
CANNON
Ann b. 1746
Ann b. c 1773
Ann b. 1780
Fanny b. 1853
Herbert John b. 6 May 1881
Luke b. 1851
Mabel b. 1877
Mary b. 1797
Maud Mary b. 5 Feb 1879, d. 1880
Sarah b. 1822
Thomas b. c 1770
Thomas b. 1799
William b. c 1750
CARD
Aenas b. 1806, d. 1812
Amy b. c 1709
Amy b. 1729
Amy b. 1770, d. 1821
Ann b. c 1735
Ann b. 1735
Ann b. 1782
Ann b. 1785, d. 1789
Ann b. 1800
Anna b. 1801
Betty b. 1773, d. 1817
Christopher b. 1697
Christopher b. 1737
Daniel b. 1741
Daniel b. 1772
Edith b. c 1696
Edith b. 1756
Edward b. 1728, d. 1810
Edward b. 1782
Edward b. 1 Oct 1801
Edward b. 31 Oct 1832
Edward b. 1862
Edward junior b. 1752, d. 1818
Edward L. b. 1887
Edwin b. c 30 Aug 1812
CARD (cont.)
Eleanor b. c 1667
Eleanor b. 1711, d. 1785
Eliza b. 1773, d. 1817
Eliza b. 1807
Elizabeth b. c 1647
Elizabeth b. c 1730
Elizabeth b. 1746, d. 1796
Elizabeth b. 1773, d. 1817
Elizabeth b. 1787
Elizabeth b. 1805
Emma b. 1770, d. 1821
Emma b. 1802, d. 1823
Emma b. c 30 Aug 1812
Emma b. 1823
Enos b. 1806, d. 1812
Frances b. c 1805
George b. c 1667
George b. 1697
Grace b. Apr 1808
Harriet b. 1776, d. 1831
Henry b. 1792, d. 1833
Henry b. 4 Mar 1805
Humphrey b. c 1644
James b. 1789
James b. 31 Aug 1808
CARD (cont.)
Jane b. 1711, d. 1788
Jane b. 1809, d. 1 Nov 1840
John b. 1686
John b. c 1698
John b. c 1734
John b. 1780, d. 1840
John b. c 31 Aug 1810, d. Mar 1880
John b. 25 Nov 1811
John b. 1814
Lydia b. 1833
Margaret b. 1762